Mają Państwo pytania lub są zainteresowani naszymi usługami?
+48 61 81 254 14

Porządkowanie

Firmom posiadającym własne archiwa proponujemy pomoc w ich organizacji. Opracowujemy normatywy kancelaryjno-archiwalne, takie jak np. instrukcja kancelaryjna, wykaz akt oraz procedury postępowania z dokumentem w firmie.

Wykonujemy również prace porządkowe, których celem jest nadanie dokumentom układu zgodnego z obowiązującymi przepisami, standardami archiwalnymi oraz z oczekiwaniami Klienta.

Nasza pomoc w zakresie porządkowania dokumentów pozwala na:

  • skrócenie czasu potrzebnego na odszukanie dokumentów
  • minimalizację ryzyka związanego z ich ewentualnym zagubieniem
  • maksymalizację zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych do danych zawartych w dokumentach.
Ab Ab Ab