Mają Państwo pytania lub są zainteresowani naszymi usługami?
+48 61 81 254 14

Archiwum tradycyjne

Archiwum Tradycyjne spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa oraz standardy określone w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, czego poświadczeniem jest wpis do Rejestru Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej, prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wykorzystujemy system wysokiego składowania, kontrolujemy dostęp do archiwum, co oznacza, że żadne nieupoważnione osoby nie mają do niego wstępu. Pod stałym nadzorem znajduje się poziom wilgotności oraz temperatura, a pomieszczenia zabezpieczone są systemem alarmowym na wypadek włamania lub pożaru. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych,  wszystkie dokumenty przechowujemy w tekturowych pojemnikach archiwizacyjnych oznakowanych wyłącznie kodami kreskowymi, które dodatkowo mogą zostać zabezpieczone numerowanymi plombami.

W ramach Archiwum Tradycyjnego oferujemy Państwu:

  • przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów,
  • transport dokumentów (na życzenie w asyście profesjonalnej ochrony),
  • przechowywanie dokumentów,
  • porządkowanie akt – tworzenie spisów, wymianę okładek, przepakowanie, klasyfikowanie i kwalifikowanie do odpowiedniej kategorii archiwalnej,
  • wydzielenie dokumentacji kwalifikującej się do zniszczenia oraz jej utylizacja,
  • zarządzanie zarchiwizowanymi aktami przy wykorzystaniu autorskiego systemu esARCH.
Ab Ab Ab