Mają Państwo pytania lub są zainteresowani naszymi usługami?
+48 61 81 254 14

Zarządzanie projektami

Oferowane rozwiązania wdrażamy najnowocześniejszymi metodykami, nastawionymi na szybkie osiąganie założonych celów biznesowych przez naszych Klientów. Certyfikowani project managerowie i pracownicy realizują założone cele w oparciu o metodyki zwinne Agile (Scrum), Prince2, PMBoK. Wybór odpowiedniej drogi działania jest dokonywany łącznie z Klientem podczas analizy wdrożeniowej i spisywania wymiernych i niewymiernych celów do osiągnięcia, w ramach przygotowywania dokumentacji inicjowania projektu. Za skutecznością przedstawionego podejścia przemawiają sprawnie i pozytywnie realizowane projekty zarówno w Polsce, jak i w Rosji, we Francji oraz innych europejskich państwach. 

Ab Ab Ab