Mają Państwo pytania lub są zainteresowani naszymi usługami?
+48 61 81 254 14

Konsulting Archiwalny

Świadczymy usługi konsultingu archiwalnego, w ramach którego nasi dyplomowani archiwiści służą Państwu pomocą w:

  • opracowywaniu normatywów kancelaryjno-archiwalnych: wykazów akt, instrukcji kancelaryjnych, instrukcji archiwalnych
  • organizacji archiwum i obiegu dokumentów w firmie
  • szkoleniach z zakresu metodyki archiwalnej i obowiązujących przepisów
  • audytach i analizach funkcjonowania archiwum w firmie
  • opiniowaniu funkcjonujących w firmie rozwiązań dotyczących archiwizacji dokumentów
Ab Ab Ab